Kurs i heta arbeten – för en brandsäker arbetsplats

Anmäl dig till heta arbeten-kurs här

Arbeten som orsakar riktigt höga temperaturer måste utföras brandsäkert. Alla som utför tillfälliga arbeten med brandrisk måste gå en heta arbeten-utbildning för att få det certifikat som krävs av försäkringsbolagen. Vi erbjuder kurser i heta arbeten anpassade till olika branscher.

Välkommen att kontakta oss för en utbildning i heta arbeten!

Gå vår kurs i heta arbeten

Går allt brandsäkert till på din arbetsplats? Det är alltid av allra största vikt att brandfarliga och heta arbeten utförs på ett brandsäkert sätt. Arbeten som orsakar uppvärmning och emellanåt gnistor är till exempel svetsning, lödning och torkning.

För att kunna utför dessa farliga arbetsuppgifter på ett säkert sätt är det viktigt att ha de rätta kunskaperna. Därför måste personer som utför heta arbeten gå en kurs som ger ett giltigt heta arbeten-certifikat. Vår heta arbeten-kurs ger ett certifikat som är godkänt enligt försäkringsbolagens krav.

Kursen i heta arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

Fördelar med att gå vår heta arbeten-kurs

 • Våra instruktörer är välutbildade och har gott om praktiskt erfarenhet av heta arbeten.
 • Kursen uppdateras kontinuerligt och baseras på forskning.
 • Både teori och praktik ingår i kursen. Våra deltagare har även möjlighet till samtal, reflektioner och frågor.
 • Vi kan anpassa kursen efter de risker som är aktuella för just din arbetsplats.
 • Allt material i kursen är noga genomarbetat.
 • De praktiska övningarna genomförs med moderna och varierande redskap.

Heta arbeten kräver kunskaper

Under en heta arbeten-kurs får du grundläggande teoretiska kunskaper i brandkunskap, brandfarliga heta arbeten samt förebyggande brandskydd. Du utbildas även i försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter, släckutrustning, organisation på tillfälliga arbetsplatser, brandfarlig vara och explosionsfarlig miljö samt tätskiktsarbete. 

Vår utbildning för heta arbeten innehåller förstås också praktiska övningar där du får testa dina teoretiska kunskaper i situationer som är verklighetsnära. 

När kursen är slutförd får deltagarna göra ett teoretiskt prov och därefter erhåller de Svenska Brandskyddsföreningens certifikat för heta arbeten. Certifikatet gäller i fem år. Om du vill fortsätta jobba med heta arbeten måste kursen upprepas efter fem år. 

Utbildningen tar en hel arbetsdag i anspråk. 

Heta arbeten-certifiering ett krav från försäkringsbolagen

Heta arbeten-kursen är ett krav från försäkringsbolagen för alla som ska arbeta som tillståndsansvarig, brandvakt eller utför heta arbeten. Exempel på arbeten som klassas som heta är svetsning, skärning, lödning och annat som kan innebära brandfara.

På 90-talet gick försäkringsbolagen ut med gemensamma regler för att begränsa antalet bränder som uppstår då exempelvis svetsar, tigersågar, gasolverktyg och varmluftspistoler ger gnistbildning. Konceptet med kurs och certifikat har visat sig fungera mycket bra – bränderna har minskat med hela 80 procent. Om det saknas giltiga certifikat vid en brandolycka på en arbetsplats blir ersättningen från försäkringsbolagen väsentligt mindre.

Heta arbeten utbildning – detta ingår

 • Introduktion av kursen.
 • Riskbedömning. 
 • Brandkunskap.
 • Organisation och ansvar för heta arbeten. 
 • Tillståndslistan.
 • Grundläggande kunskaper inom förebyggande brandskydd.
 • Kunskaper om släckredskap, inklusive både teori och praktik.
 • Säker hantering av gas och andra brandfarliga ämnen. 
 • Att larma vid brand.
 • Tätskiktsarbete.
 • Försäkringsvillkor och lagar som rör heta arbeten.
 • Sammanfattning av kursen och certifiering. 

Gör din arbetsplats brandsäker med en kurs i heta arbeten

Välkommen att anmäla ditt företag till en heta arbeten-utbildning – få ett certifikat och gör din arbetsplats brandsäker.

Brandfarliga arbeten en stor risk

Bränder som orsakas av heta arbeten resulterar varje år i flera dödsfall, allvarliga skador på både personer och byggnader och stora ekonomiska förluster. Om fler i arbetslivet följer säker värmepraxis kan en mycket stor del av dessa bränder förhindras. Det skadeförebyggande konceptet för att utbilda fler människor och undvika risker i samband med heta arbeten har lett till stora framsteg – men det kan fortfarande bli bättre. 

Detta görs genom att förebygga och undvika bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Cirka 70 000 personer utbildas varje år i det skadeförebyggande konceptet heta arbeten. Risken med hett, eller brandfarligt, arbete är hög eftersom det finns en fara – en antändningskälla.

Heta arbeten – släckutrustning

Här berättar vi om vad som krävs för släckutrutsningen vid brandfarliga heta arbeten. I första hand finns det två olika krav. Det lägsta kravet är att det ska finnas en slang med vattentryck. Den ska vara minst 19 mm och trycket ska vara vid munstycket. Om det inte finns en slang måste det finnas minst två pulversläckare (6 kg) med lägsta effektivitetsklass 34A 233B. Det finns ingen skumsläckare som uppfyller kraven för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Men det går alltid att ha ytterligare släckare, exempelvis skum, utöver vad som krävs enligt säkerhetsföreskrifterna. 

Heta arbeten – frågor och svar

Vem bestämmer om ett arbete är brandfarligt?

Detta avgörs av en tillståndsansvarige som utsetts av den som avser att bedriva brandfarliga arbeten.

Vad händer om man utför brandfarliga arbeten utan tillstånd?

Om det börjar brinna ställs den som försummat att skaffa tillstånd till svars. Förutom de skador som branden orsakar kan det få andra besvärliga följder som skadeståndskrav, åtal för allmänfarlig vårdslöshet och väsentligt lägre ersättningar från försäkringsbolagen. 

Vad krävs för att utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

En organisation med tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt ska finnas. Samtliga ska ha gått utbildning i heta arbeten och inneha ett giltigt certifikat.

 

Få ett prisförslag redan idag