Asbest, kompletterande Utbildning

1800 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: aee92f16efd5 Kategori:

Kompletterande Asbest Utbildning

Kursen är en kunskap repetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket.

Repetetionsutbildningen en kompletternade asbestutbildnig, är för dig som tidigare gått utbildningen asbest särskild utbildning 4-dagar eller 2-dagars.

För vem?

Både den som river och arbetsledningen behöver ta denna utbildning vart 5:e år för att behålla behörigheten.

Delar ur kursinnehåll

Kunskap gällande föreskrifter.
Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
Insikt om hälsorisker med asbest.
Skyddsåtgärder.
Nödfallsåtgärder.
Kontrollåtgärder.
Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
Kunskap om maskinell och personlig utrustning.
Kunskap om medicinska kontroller.
Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.
Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.
Kunskapsprov.
Kursintyg

Kursen tar 6-8 tim. Efter godkänt teori prov erhålls ett intyg / Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

Plats

Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska