Asbest, särskild utbildning, anpassad längd

4200 kr

Fysisk på plats
16h 0min
Svenska

Artikelnr: 663772ea0883 Kategori:

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a. Filmer, fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Denna utbildning riktar sig åt samtliga yrkesgrupper inom branschen oavsett om man arbetar som arbetsledare, snickare, platschefer, kalkylatorer eller till dig som bara vill ha mer kunskap kring asbest.

Delar ur kursinnehåll:

Kunskap gällande föreskrifter.
Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
Insikt om hälsorisker med asbest.
Skyddsåtgärder.
Nödfalls Åtgärder.
Kontrollåtgärder.
Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.
Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.
Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
Kunskap om medicinska kontroller.
Praktisk tillämpningsövningar.
Sluss Byggnation.
Kunskapsprov.
Kursintyg och omfattning

Beräknad tidsåtgång 2 dagar. Efter godkänt teoriprov erhålls ett intyg / diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

Plats

Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska