Asbest, särskild utbildning, fullkompetens

7500 kr

Fysisk på plats
32h 0m
Svenska

Artikelnr: bf2fb7d1825a Kategori:

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a.Filmer,fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Utbildningen är till för dig som ska utföra rivning av asbest inomhus eller asbesthaltigt material.

Delar ur kursinnehåll:

Kunskap gällande föreskrifter.
Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
Insikt om hälsorisker med asbest.
Skyddsåtgärder.
Nödfalls Åtgärder.
Kontrollåtgärder.
Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.
Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.
Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
Kunskap om medicinska kontroller.
Praktisk tillämpningsövningar.
Sluss Byggnation.
Kunskapsprov.
Kursintyg och omfattning

Beräknad tidsåtgång 4 dagar. Efter godkänt teoriprov erhålls ett intyg/diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

Plats

Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska