BAM- Bättre arbetsmiljö E-kurs

2400 kr

Online
4h 0min
Svenska

Artikelnr: 5d75b942ab4b Kategori:

BAM, Bättre arbetsmiljö, ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och innehåller grundkunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som är krav på alla företag enligt Arbetsmiljölagen. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har tillsammans tagit fram detta koncept för alla branscher. Det är en grundutbildning i arbetsmiljö. BAM ger företag ett helhetsperspektiv på det arbetsmiljöarbete som måste till i företaget för att uppfylla lagkraven och uppnå en säker och trygg arbetsplats. Ni får verktyg och metoder på hur ni kan nå en bättre arbetsmiljö.

Vem riktar sig utbildningen till?
BAM riktar sig till alla som i sin yrkesroll hanterar arbetsmiljöfrågor såsom chefer, arbetsledare och skyddsombud men även till medarbetare för att skapa en förståelse och underlätta arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare ska ha kunskap i arbetsmiljö och har en skyldighet att samverka, följa satta arbetsmiljöregler och rapportera risker i arbetet.

Vad ingår i utbildningen?
Utbildningen kommer att ge deltagarna kunskap i arbetsmiljöfrågor som berör den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i företaget. Den kommer även att belysa vilka skyldigheter och rättigheter man har samt hur man samarbeta och samverka för att uppnå en bättre arbetsmiljö på företaget.

Krävs det förkunskaper?
Inga förkunskaper krävs.