Buller

650 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: 12311d05c9aa Kategori:

Målgrupp

Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av vibrationer och många känner inte till riskerna.

Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Riskerna med att utsättas för buller
Åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna.
Insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
Riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker.
Skyddsutrustning.
Upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
Rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa.
Bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.
Lagar, föreskrifter och förordningar.
Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
Teoriprov.
MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få god inblick i bullerreglerna och förstå hur de tillämpas.

Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Online

Språk

Svenska, Polska, Engelska