Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

1800 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: d53697441ef1 Kategori:

Webbtentamen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Med vår webbtentamen kan du effektivt validera dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P och BAS U.

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning till exempel Arkitekt, Egenföretagare, Byggherrar, Byggledare, Platschefer, Arbetschefer, Projektörer, Konsulter, Arbetsledare, Projektledare, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare m.fl.., som ska verka som BAS-P/BAS-U på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Del av Kursinnehållet

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
Arbetsmiljöansvar och straffansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Metoder för riskbedömningar
Ansvar och uppgifter för Bas P/U & Byggherren
Lagar och föreskrifter
Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P
I kursen har du material och mallar som du kan använda i ditt arbete som Bas P och Bas U.
Kurslitteratur

All kurslitteratur som du behöver för att klara webbtentamen har vi med i utbildningen.

För dig som vill ha alla dokument i bokform kan beställa boken Arbetsmiljöregler från Sveriges Byggindustrier för 325 kr: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/arbetsmiljoregler__445

Kursen avslutas med 3 kunskapsprov

Efter genomgången kurs och prov utfärdas utbildningsbevis från oss som styrker din kompetens.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska