Ergonomi utbildning

220 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: 9752d873fa71 Kategori:

Alla, Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av risker som många inte känner inte till. Men framför allt så ska Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare ha kunskap om Ergonomi.

Den här kursen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Vinsterna av att arbeta med ergonomi på arbetsplatsen kan bland annat vara minskade kostnader, lägre sjukfrånvaro och ökad trivsel!

Ju bättre ergonomi på arbetsplatsen desto bättre lönsamhet för företaget. Forskarna ser ett samband mellan bra ergonomi och de positiva effekterna på företagen.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och genom utbildningen får du förbättrad kännedom om anatomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och forskning kring ergonomi samt vilka positiva förändringar du kan göra för din hälsa.
Delar av Kursinnehåll:

Lagar, föreskrifter och förordningar
Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter
Roller och ansvar
Belastningsskador
Så arbetar musklerna
Arbetsplatsen
Tungt kroppsarbete
Repetitivt arbete
Kunskapstest
Mål med utbildningen:

Att du som deltagare ska få god inblick i vad ergonomi är och förstå hur det tillämpas.

Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska