,

Fallskyddsutbildning

1800 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Dokumentation – Certifikat

Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Lagar, föreskrifter och förordningar.
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
Fallskyddssystem
Produktkategorier
Förankring
Ergonomi
Skötsel
Daglig tillsyn
Riskanalys och räddningsplan
Evakuering och räddning
Teoriprov

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska

  Kapitel

 • Introduktion
  • 1: Agenda
  • 2: Syfte och mål
 • Lagar och regler
  • 1: Vad är fallskydd?
  • 2: Vad säger lagen?
  • 3: Val av fallskydd?
  • 4: Skyddsräcke
  • 5: Arbetsplattform
  • 6: Arbetskorg
  • 7: Ställning
  • 8: Skyddsnät
  • 9: Personlig fallskyddsutrustning
  • 10: Lagar & föreskrifter - AFS
  • 11: Arbetsmiljölagen
  • 12: Lagar & föreskrifter- AFS 2
  • 13: Ansvar
  • 14: Sanktioner
  • 15: Vanliga orsaker till fallolyckor
  • 16: Område med risker
  • 17: Fallolyckor, vem och varför
  • 18: Dödsolyckor
  • 19: Exempel på fallolyckor
  • 20: Dödsolyckor på byggarbetsplatser
 • Planering och riskanalys
  • 1: Riskbedömning
  • 2: Planera bort risker
  • 3: Arbetsberedning, riskanalys & metodbeskrivning
  • 4: Krafter vid fall
  • 5: Tid & fallsträcka
  • 6: Vad tål kroppen?
  • 7: Sjukskrivning
 • Fallskyddssystem, frihöjd & pendel
  • 1: Personligt fallskyddsystem
  • 2: CE-godkännande
  • 3: Europeiska normer (EN) - Fallskydd
  • 4: Fallförhindrande system
  • 5: Falluppfångande system
  • 6: Fallfaser
  • 7: Frihöjd
  • 8: Fallfaktor (FF)
  • 9: Krav på frihöjd vid användning av falldämparlina
  • 10: Pendel
  • 11: Exempel på att förhindra pendelrörelse
  • 12: Fallskydd
  • 13: Arbete från lösa stegar
 • Förankring
  • 1: Förankringspunkt
  • 2: Exempel på förankringsanordningar/ system
  • 3: Exempel på temporär horisontell förankringsanordning
  • 4: Förankringspunkter EN 795
 • Kopplingssystem
  • 1: Exempel på kopplingssystem
  • 2: Exempel på fallskyddsblock
  • 3: Fallskyddsblock
  • 4: Förankra fallskyddsblock
  • 5: Exempel på användning av dubbelt fallskyddsblock
  • 6: Exempel på falldämparlina
  • 7: Exempel på användning av dubbel falldämparlina
  • 8: Rep med glidlås 1
  • 9: Rep med glidlås 2
 • Skarp kant
  • 1: Kanttestad utrustning
  • 2: Arbete vid kant
  • 3: Risker
  • 4: Testmetod för skarp kant
 • Fallskyddsselar
  • 1: Exempel på fallskyddsselar
  • 2: Fallskyddsselar
 • Kontroll före användning/ omcertifiering
  • 1: Kontroll före användning
  • 2: Kontroll före användning - Textilprodukter
  • 3: Kontroll före användning - Fallskyddsblock
  • 4: Textilprodukters livstid & underhåll
 • Räddningsplan
  • 1: Räddningsplan 1
  • 2: Räddningsplan 2
  • 3: Räddningsplan 3
  • 4: Räddningsplan 4
  • 5: Räddningsplan 5
  • 6: Räddningsplan 6
  • 7: Räddningsplan 7
  • 8: Räddningsplan 8
 • Lift
  • 1: Arbete i lift
  • 2: Lyckas med fallskydd
  • 3: Film