Instruerad person

1400 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: 46f76a4bda9a Kategori:

Den 1 oktober 2018 ersattes den tidigare utbildningen Tillträde 14 som bland annat innebar en förändrad tillträdeshantering.

Enligt elsäkerhetslagstiftningen och övriga lagar ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Publikationen Instruerad Person är en anpassning av innehållet i bland annat Grund och Arbete och är tänkt att fungera som en anvisning för icke fackkunnig personal som ska utföra arbete i anslutning till en elanläggning där man tillämpar t.ex. E-S-A, vid arbete i ställverk och driftrum, för att uppfylla ovan ställda krav. Även personer med arbetsuppgifter som leder, planerar eller riskhanterar dessa arbeten ska ha motsvarande utbildning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

För vem?

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t.ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Alternativt att man utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare.

Arbetsuppgifter kan vara Byggnadsarbeten, städning och målning i driftrum, montering av stängel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippning, kabelförläggning, rengöring mm.

Utbildningen är även lämplig för elanläggningsansvariga och eldriftledare, för att förstå appliceringen av tillträdeshanteringen i sin organisation.

Del av Kursinnehållet

Lagstiftning
Elektriska faran
Funktioner (roller) i en organisation
Säkerhetsavstånd vid icke elektriskt arbete
Säkerhetsåtgärder
Riskhantering
Tillträdeshantering
Arbetsmetoder m.m.
Teoriprov
Intyg & Certifikat
Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren.

Vad säger branschen?

Branschkrav inom energibranschen att personal som arbetar på anläggningen ska ha godkänd utbildning. Utbildningen ska repeteras minst vart 3:e år.

Vad säger lagen?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd: ELSÄK-FS 2006:1

Elsäkerhetslagen gällande: Elsäkerhetslag (2016:732)

Personalen ska ha kunskap om innebörden & konsekvenserna av den elektriska faran, och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen ska repeteras regelbundet.

Innehavaren ska se till att personal som arbetar på elanläggningen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd, elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska