Kvartsdamm

650 kr

Fysiskt på plats
5h 0min
Svenska

Artikelnr: f3b7e5d3eb07 Kategori:

Kvartsdamm

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser. Du kan vara utsatt för kvartsdamm om du arbetar inom byggbranschen, gruv- och stenindustrin, krossning och malning av sten, stålverk, gjuterier, tillverkning av betongelement eller tunneldrivning.

Utbildningen bygger på AFS 2015:2 och riktar sig till alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvarts- och stendamm förekommer. Efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som krävs för att arbeta säkert samt vilka lagkrav som ställs på arbetstagare och arbetsgivare. Vidare får deltagaren djupare kunskap om risker i arbetet och vilken hjälp som finns att tillgå för att arbeta säkert.

Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som
medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd utbildning i Kvartsdamm får deltagaren certifikat.

Kursinnehåll:

Var finns kvartsdamm?
Lagstiftning och gällande regelverk
Vad är kvartsdamm?
Begränsning av dammnivåer, inbyggnad
Risker och spridning
Kontroll av skydd och utrustning
Hälsokontroller
Personlig skyddsutrustning
Riskbedömning och arbetsmiljö
Arbetsrutiner och dokumentation
Prov.
Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska