Lift & fallskyddsutbildning för Lift

3300 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska, Polska, Engelska, Lettiska, Ryska

Artikelnr: 227f6afd3b7f Kategori:

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete.

Att arbeta på höga höjder medför ofta stora
risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom
byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos
deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller
andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett
övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och
därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.

Vad säger lagstiftningen?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina
arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar
arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för
att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att
förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom
reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Dokumentation

Certifikat
Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt
certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.
Förkunskaper
Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

• Lagar, föreskrifter och förordningar.
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Fallskyddssystem
• Produktkategorier
• Förankring
• Ergonomi
• Skötsel
• Daglig tillsyn
• Teoriprov

Plats

Online/Klassrum

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska