Minikranarna upp till 10 tonmeter – EN 13000

2500 kr

Fysisk på plats
8h 0m
Engelska, Polska, Svenska

Artikelnr: 3812f9a59b63 Kategori:

Vårt mål är att leverera en minikranutbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en mini kran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba mini kranar.

OBS! Denna utbildning är för er som redan har säkra lyft. Denna minikranutbildning måste du ha för att få köra kranen överhuvudtaget. Denna finns även med utbildningen säkra lyft. Säg till eran instruktör om ni vill byta. Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar – Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna minikranutbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av mini kranar upp till 10 tonmeter. Den utgår från de internationella standarderna:

ISO 9926-1 Kranutbildning av förare

ISO 9926-2 Kranutbildning av förare –Mobilkranar

ISO 12480-1 Lyftkranar Säker användning, Samt arbetsmiljöverkets föreskrift

AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
Handhavandet av minikranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:
Kranens arbetsområde, lära ut tekniken kring mini kranar, deras egenskaper och lastdiagram, mekanismer och säkerhetsutrustning, ge grundläggande färdigheter i
manövrering.

Behöver du ha en minikranutbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning i minikran som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela minikranutbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.Tidsåtgång:

Teoretiska delen: 2-4 timmar

Praktiska delen: 2-6 timmar.

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska