Motorsågs utbildning A,B,C,D

5150 kr

Fysisk på plats
24h 0min
Svenska

Artikelnr: 4e2a6330465c Kategori:

Motorsågkörkort 2-4 dagar

Nivåguide

Vilken nivå på motorsågskörkort du behöver ha, beror på vad du ska använda motorsågen till. Den här översikten ger dig vägledning om vilken eller vilka nivåer på motorsågkörkort som du behöver.

Motorsågkörkort Nivå A – motorsågning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid enklare sågarbeten, till exempel vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. Trädfällning och kapning av träddelar i spänn ingår inte. Utbildningen i motorsågkörkort vänder sig till dig som är nybörjare eller jobbar i byggbranschen.

Motorsågskörkort Nivå B – Trädfällning grund

Motorsågutbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg vid normalt skogsarbete med trädfällning, kvistning och kapning, samt kännedom hur man hanterar fastfällda träd. Utbildningen i motorsåg vänder sig till dig som har motorsågskörkort nivå A och som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Motorsågskörkort Nivå AB – motorsågning och trädfällning

Utbildningen i motorsågskörkort syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd, samt ge kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå A och B. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

Motorsågskörkort Nivå AB – repetition

Utbildningen i motorsågskörkort syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd, samt ge kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Du får alltså kompletta kunskaper för både nivå A och B. Utbildningen för motorsågkörkort vänder sig till dig som är nybörjare.

Motorsågsutbildning Nivå C – trädfällning avancerat

Motorsågsutbildning syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att kunna använda motorsåg och fällningshjälpmedel på ett säkert sätt vid svåra och riskfyllda arbeten. Fokus ligger bland annat på fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Utbildningen i motorsåg vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Motorsågutbildning Nivå D – Linjearbete

Motorsågutbildning syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå C, alternativt nivå S) för att på ett säkert sätt använda motorsåg, olika former av stång- eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar. Motorsågsutbildning vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Motorsågsutbildning Nivå E – skylift

Motorsågsutbildning nivå E syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som krävs (utöver nivå AB) för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform. Motorsågsutbildning vänder sig till skogsarbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med trädbeskärning eller träddemontering från en arbetsplattform.

Ett komplement till en motorsågsutbildning är röjsågsutbildning vilket vi rekommenderar,

Plats

Klassrum

Språk

Svenska