Rivningsbranschens arbetsmiljöutbildning (RAM)

600 kr

Fysisk på plats
8h 0m
Svenska

Artikelnr: 6f1d0705c91c Kategori:

Rivning, håltagning och sanering är verksamheter som kräver noggrann planering och god kännedom om olika risker. Som medlem i BFB ställs därför höga krav på att personalen har rätt utbildning och kunskap för de arbeten som ska utföras. Arbetsmiljö och säkerhet är två viktiga områden för våra medlemsföretag. Förutom vår egen arbetsmiljöutbildning – RAM – lägger BFB-företagen stora resurser på olika arbetsmiljöutbildningar. RAM är framtagen med stöd från SBUF och särskilt utformad för våra verksamhetsområden. Vi har även låtit webbanpassa RAM för att underlätta för våra företag att genomföra utbildningen för sin personal.

När det gäller valet av utbildningsgivare är det viktigt att följa gällande regelverk från myndigheter. Här gäller ett strikt arbetsgivaransvar. Detta betyder att arbetsgivaren har ansvar för att den valda utbildningen uppfyller gällande krav och har rätt innehåll inklusive eventuella praktiska moment. Be därför alltid om ett tydligt underlag och stäm av mot gällande regelverk så att du väljer rätt.

Obligatorisk RAM-utbildning
RAM-arbetsmiljöutbildning är framtagen för arbete inom rivning, håltagning och sanering. Utbildningen omfattar moment och innehåll som är obligatorisk kunskap för all personal i BFB:s medlemsföretag. Utbildningen finns sedan 2017 även på webben. Anmälan och information gällande RAM hänvisar vi till nedanstående företag.

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska