Ställningsutbildning 2 till 9 meter

1800 kr

Fysisk på plats

8h 0m

Svenska

Artikelnr: eb9fc349601c Kategori:

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Vem är kursen för?
Utbildningen vänder sig till alla som bygger ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter och andra berörda chefer, arbetsledare och lagbasar som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Vad säger lagstiftningen?
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Förkunskaper
Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Regler för ställningar
Föreskrifter
Olika typer och fabrikat av ställningar
Skydd mot fall
Metoder för upp och nertransporter/lyft av ställningsmaterial
Förankring
Monteringsanvisningar
Lastklasser
Ergonomi
Teoriprov

Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska, Engelska, Ryska, Spanska & Arabiska