,

Travers Grund med lastkoppling

1800 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Nästan alla olyckor och tillbud med traverser beror på okunskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärderna för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen. Traversutbildning kan också vara en lönsam investering i och med att även skador på gods och maskiner minskar när kunskapsnivån höjs.

Grundkrav
Fyllda 18 år.

Vem är kursen för?
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch där man genomför lyft,
och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 9926-1 utbildning av kranförare samt SS-ISO 23853 utbildning av lastkopplare och signalmän.

Ur kursinnehållet
• Introduktion
• Lagar, föreskrifter och förordningar
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
• Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
• Olika typer av lyftredskap
• Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
• Risker, Kontroll & underhåll
• Koppla, ställa och lyfta last
• Arbeta med signalschema
• Ergonomi

Plats

Online/Klassrum

  Kapitel

 • Krantyper
  • 1: Krantyper
  • 2: Krantyper forts
  • 3: Exempel
 • Krankonstruktion
  • 1: Krankonstruktion
  • 2: Traverskran
  • 3: Pelarsvängkran
  • 4: Konstruktion 1
  • 5: Radiostyrning
  • 6: Konstruktion 2
  • 7: Drift
 • Kursorientering
  • 1: Kursorientering
  • 2: Krantyper
  • 3: Arbetsmiljölagen
  • 4: Tillstånd och roller
 • Lyftredskap
  • 1: Lyftredskap
  • 2: Redskap
  • 3: Färgmarkering
  • 4: Mjuka redskap och schacklar
  • 5: Kätting och länk 1
  • 6: Kätting och länk 2
  • 7: Kätting och länk 3
  • 8: Belastningstabell
  • 9: Lyftredskap
 • Lastkoppling
  • 1: Lastkoppling
  • 2: Vikt och vinklar
  • 3: Mått och vikter 1
  • 4: Tyngdpunkt
  • 5: Mått och vikter 2
  • 6: Mått och vikter 3
  • 7: Vinklar
 • Säker användning
  • 1: Säker användning
  • 2: Lyft
  • 3: Daglig tillsyn
  • 4: Före lyft
  • 5: Under lyft
  • 6: Efter lyft
  • 7: Signaler
 • Upptäck riskerna
  • 1: Upptäck riskerna
  • 2: Sista lyftet före lunch
  • 3: Bosses matematik
  • 4: När rutinen blir farlig
  • 5: En plötslig och oväntad tragedi
  • 6: En container ska flyttas
 • Underhåll och kontroll
  • 1: Underhåll och kontroll
  • 2: Ansvar och kontroll
  • 3: Fortlöpande tillsyn av mjuka redskap
  • 4: Fortlöpande tillsyn av kättingredskap
  • 5: Fortlöpande tillsyn av stållinjestroppar och sling
  • 6: Fortlöpande tillsyn av krokar, öglor och scacklar
 • Standarder och föreskrifter
  • 1: Standarder och föreskrifter
  • 2: Håll dig uppdaterad
  • 3: Föreskrifter
  • 4: Skyltar, tabeller och krav