Trycksatta anordningar

1800 kr

Fysisk på plats
8h 0min
Svenska

Artikelnr: d0bb8259d8fe Kategori:

De nya föreskrifterna heter Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, och gäller fr.o.m. den 1 december 2017. Trycksatta anordningar kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. 1,1 miljoner arbetstagare jobbar där det finns trycksatta anordningar.

För vem passar utbildningen?

Kursen vänder sig till alla som berörs av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher

Exempel på anordningar är:

Luftbehållare på tryckluftskompressorer
Pannor för kraft- eller värmeproduktion.
Tryckkärl i processer t.ex. massakokare, kemiska reaktorer.
Centralgassystem.
Kokgrytor.
Lagringstankar för gas t.ex. gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda kondenserade gaser.
Cisterner för lagring av flytande fluider.
Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem.
Kylmaskiner.
Gasflaska, bärbar brandsläckare eller flaska för andningsapparatur.
Certifikatets giltighetstid: fem år

Kursinnehåll

Översikt av gällande regelverk:

Lagar, föreskrifter, förordningar & direktiv
Villkor för trycksättning
Kontrollklass
Första kontroll
Återkommande kontroll
Riskbedömning och åtgärdsprogram
Dagliga rutiner, säkert arbete
Nyinvesteringar och projekt
Reparation och ombyggnad
Teoriprov
De nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3, kompletterad med föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) samt systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), och Arbetsmiljölagen kap 3, 8 §, ersätter följande föreskrifter som då upphävs:

Användning av trycksatta anordningar AFS 2002:1,
Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2005:3,
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar AFS 2005:2,
Gasflaskor AFS 2001:4.
Vidare tillkommer följande ändringsföreskrifter:

AFS 2017:4 Ändring i föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19),
AFS 2017:5 Ändring i föreskrifter om Gaser (AFS 1997:7).
Plats

Online

Tillgängliga språk

Svenska, Polska & Engelska